Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)  

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej  na wniosek:

  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  • Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 Wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pokój 17.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacje nieudostepnione [ 4 ]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-02-25 15:08
Śšwider Grzegorz
148.89KB
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.docx Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-02-25 15:11
Śšwider Grzegorz
15.63KB
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.pdf Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-02-25 15:10
Śšwider Grzegorz
241.71KB
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.docx Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-02-25 15:13
Śšwider Grzegorz
20.46KB

Redakcja strony: Informacje nieudostępnioneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1244

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl