Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statut PUP Dębica

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy jest jednostka organizacyjna Powiatu Dębickiego wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, finansowana w formie jednostki budżetowej.

Do zakresu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy został nadany Uchwałą Nr XLIV/467/06 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 czerwca 2006 r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Statut [ 2 ]
Statut PUP Dębica Statut PUP Dębica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
15-02-25 14:35
Śšwider Grzegorz
2.37MB
Uchwała statut pup Uchwała statut pup
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-02-25 14:40
Śšwider Grzegorz
298.68KB

Redakcja strony: Statut PUP DębicaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1540

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl