BIP
Grafika BIP

Rok 2017

 1. Uchwała Nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; (opinia pozytywna);
 2. Uchwała Nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (opinia pozytywna);
 3. Uchwała Nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu szkoleń dla osób bezrobotnych i szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2017 r. (opinia pozytywna);
 4. Uchwała Nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych  Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy; (opinia pozytywna);
 5. Uchwała Nr 5/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu; (opinia pozytywna);
 6. Uchwała Nr 6/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (opinia pozytywna);
 7. Uchwała Nr 7/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2016 r. (opinia pozytywna);
 8. Uchwała Nr 8/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; (opinia pozytywna);
 9. Uchwała Nr 9/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu specjalnego; (opinia pozytywna);
 10. Uchwała Nr 10/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy; (opinia pozytywna);
 11. Uchwała Nr 11/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (...) o umorzenie nienaleznie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);
 12. Uchwała Nr 12/2017z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 13. Uchwała Nr 13/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (opinia pozytywna);
 14. Uchwała Nr 14/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pilźnie (opinia pozytywna);
 15. Uchwała Nr 15/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);
 16. Uchwała Nr 16/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie płatności pozostałych rat nienależnie pobranego stypendium za okres uczestnictwa w zajęciach studiów podyplomowych (opinia pozytywna);
 17. Uchwała Nr 17/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (opinia pozytywna);
 18. Uchwała Nr 18/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (opinia pozytywna);
 19. Uchwała Nr 19/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 20. Uchwała Nr 20/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 21. Uchwała Nr 21/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia im. Karoliny Kózkówny w Pilźnie (opinia pozytywna);
 22. Uchwała Nr 22/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Jodłowej (opinia pozytywna);
 23. Uchwała Nr 23/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wniosku Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (opinia pozytywna);
 24. Uchwała Nr 24/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (opinia pozytywna);
 25. Uchwała Nr 25/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniosku (…) o umorzenie należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (opinia pozytywna);
 26. Uchwała Nr 26/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku (…) o umorzenie połowy należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (opinia pozytywna);
 27. Uchwała Nr 27/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 28. Uchwała Nr 28/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 29. Uchwała Nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o częściowe umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);
 30. Uchwała Nr 30/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie należności z tytułu zwrotu bonu na zasiedlenie (opinia negatywna);
 31. Uchwała Nr 31/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);
 32. Uchwała Nr 32/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);

 33. Uchwała Nr 33/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);

 34. Uchwała Nr 34/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o częściowe umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);

 35. Uchwała Nr 35/2017 z dnia 20 grudnia2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o częściowe umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);

 36. Uchwała Nr 36/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);

 37. Uchwała Nr 37/2017 z dnia 20 grudnia2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o częściowe umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);

 38. Uchwała Nr 38/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 08:57
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 08:57
Wytworzenie publikacji
Świder Grzegorz 2017-12-22 09:22
Zatwierdzenie
Świder Grzegorz 2017-12-22 09:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry