BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć komunikowania się w języku migowym może skorzystać  z usługi tłumaczeń  „Komunikacja bez barier” za pomocą wideotelefonu. Urządzenie jest dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dębicy ul. Cmentarna 20, pokój nr 8 (parter) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.
W widocznych miejscach umieszczone zostały oznaczenie informujące o możliwości skorzystania z w/w usługi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Podlasek Robert 2019-12-19 10:27
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2019-12-19 10:27
Zatwierdzenie
Robert Podlasek 2019-12-19 10:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry