BIP
Grafika BIP

Rok 2015

 1. Uchwała Nr 1/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 2. Uchwała Nr 2/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 3. Uchwała Nr 3/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia zawodowego realizowanego w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pilźnie (opinia pozytywna);
 4. Uchwała Nr 4/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie należności z tytułu kosztów studiów podyplomowych wraz z odsetkami ustawowymi (opinia negatywna);
 5. Uchwała Nr 5/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);
 6. Uchwała Nr 6/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);
 7. Uchwała Nr 7/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie pozostałej do spłaty części nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w okresie odbywania stażu (opinia negatywna);
 8. Uchwała Nr 8/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii o zmianie rocznego planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2015 r. (opinia pozytywna).
 9. Uchwała Nr 9/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 10. Uchwała Nr 10/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 11. Uchwała Nr 11/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o zmianie rocznego planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2015 r. (opinia pozytywna).
 12. Uchwała Nr 12/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego stypendium za okres uczestnictwa w zajęciach studiów podyplomowych (opinia negatywna);
 13. Uchwała Nr 13/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie części nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia negatywna);
 14. Uchwała Nr 14/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie należności z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z odsetkami ustawowymi (opinia negatywna);
 15. Uchwała Nr 15/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 16. Uchwała Nr 16/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) i (…) o umorzenie pozostałej do spłaty części należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (opinia pozytywna).
 17. Uchwała Nr 17/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 18. Uchwała Nr 18/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna)
 19. Uchwała Nr 19/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu (opinia pozytywna);
 20. Uchwała Nr 20/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. zaopiniowania wniosku (…) i (…) o umorzenie całości lub części pozostałej do spłaty należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi; (opinia negatywna w stosunku do umorzenia całości należności, opinia pozytywna w stosunku do umorzenia części należności).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 09:06
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Świder Grzegorz 2016-06-07 14:42
Zatwierdzenie
Świder Grzegorz 2016-06-07 14:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry