BIP
Grafika BIP

Rok 2016

  1. Uchwała Nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; (opinia pozytywna);
  2. Uchwała Nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (opinia pozytywna);
  3. Uchwała Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu szkoleń dla osób bezrobotnych i szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2016 r. (opinia pozytywna);
  4. Uchwała Nr 4/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu; (opinia pozytywna);
  5. Uchwała Nr 5/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie całości lub części nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w okresie odbywania stażu; (opinia pozytywna w stosunku do umorzenia całości należności).
  6. Uchwała Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2015 r. (opinia pozytywna);
  7. Uchwała Nr 7/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
  8. Uchwała Nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
  9. Uchwała Nr 9/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu specjalnego (opinia pozytywna);
  10. Uchwała Nr 10/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 r. (opinia pozytywna);
  11. Uchwała Nr 11/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (opinia pozytywna);
  12. Uchwała Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku (opinia pozytywna);
  13. Uchwała Nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (opinia pozytywna);
  14. Uchwała Nr 14/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w okresie odbywania szkolenia (opinia negatywna).
  15. Uchwała Nr 15/2016 z dnia 20 maja 2016 r. zaopiniowania wniosku II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (opinia pozytywna);
  16. Uchwała Nr 16/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
  17. Uchwała Nr 17/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
  18. Uchwała Nr 18/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
  19. Uchwała Nr 19/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia zawodowego realizowanego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jodłowej (opinia pozytywna);
  20. Uchwała Nr 20/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (...) o umorzenie nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w okresie odbywania szkolenia (opinia pozytywna);
  21. Uchwała Nr 21/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (...) o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);
  22. Uchwała Nr 22/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (...) o umorzenie należności z tytułu kosztów szkolenia (opinia pozytywna);
  23. Uchwała Nr 23/2016 z dnia 28 września 2016 r. zaopiniowania wniosku Domu Pomocy Społecznej, Parkosz 26, 39-220 Pilzno o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (opinia pozytywna);
  24. Uchwała Nr 24/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
  25. Uchwała Nr 25/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
  26. Uchwała Nr 26/2016 z dnia 24 listopada2016 r. w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (opinia pozytywna);
  27. Uchwała Nr 27/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (...) o umorzenie nienależnie pobranego stypendium wypłaconego w okresie odbywania szkolenia (opinia pozytywna);
  28. Uchwała Nr 28/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (...) o umorzenie części nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);
  29. Uchwała Nr 29/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
  30. Uchwała Nr 30/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
  31. Uchwała Nr 31/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy (opinia pozytywna);
  32. Uchwała Nr 32/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jana Pawła II w Dębicy (opinia pozytywna);

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 09:05
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Wilczyńska Kinga 2017-01-09 12:56
Zatwierdzenie
Wilczyńska Kinga 2017-01-09 12:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry