BIP
Grafika BIP

Rok 2018

 1. Uchwała Nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna)
 2. Uchwała Nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna)
 3. Uchwała Nr 3/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2018 r. (opinia pozytywna)
 4. Uchwała Nr 4/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (opinia pozytywna)
 5. Uchwała Nr 5/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2017 r. (opinia pozytywna)
 6. Uchwała Nr 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna)
 7. Uchwała Nr 7/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna)
 8. Uchwała Nr 8/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu specjalnego (opinia pozytywna)
 9. Uchwała Nr 9/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o częściowe umorzenie nienależnie pobranego zasiłku (opinia pozytywna)
 10. Uchwała Nr 10/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (opinia negatywna)
 11. Uchwała Nr 11/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania  wniosku (…) o umorzenie połowy należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (opinia pozytywna)
 12. Uchwała Nr 12/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w rocznym planie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2018 r. (opinia pozytywna);
 13. Uchwała Nr 13/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 14. Uchwała Nr 14/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 15. Uchwała Nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie odsetek, naliczonych od należności z tytułu zwrotu przyznanego jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej (opinia pozytywna);
 16. Uchwała Nr 16/2018 z dnia 8 czerwca2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie odsetek , naliczonych od należności z tytułu refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (opinia negatywna);
 17. Uchwała Nr 17/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania  wniosku (…) o umorzenie należności wraz z odsetkami z tytułu zwrotu przyznanego jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej oraz kosztów procesu  i kosztów zastępstwa procesowego (opinia negatywna);
 18. Uchwała Nr 18/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie:  przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
 19. Uchwała Nr 19/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie:  przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 20. Uchwała Nr 20/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie:  przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 21. Uchwała Nr 21/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie:  przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.(opinia pozytywna)

   

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 08:46
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Świder Grzegorz 2018-12-31 12:34
Zatwierdzenie
Świder Grzegorz 2018-12-31 12:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry