BIP
Grafika BIP

Rok 2019

 1. Uchwała Nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 2. Uchwała Nr 2/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 3. Uchwała Nr 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania rocznego plany szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2019 r. (opinia pozytywna);
 4. Uchwała Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (opinia negatywna);
 5. Uchwała Nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie odsetek naliczonych od należności z tytułu refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (opinia negatywna).
 6. Uchwała Nr 6/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2018 r. (opinia pozytywna).
 7. Uchwała Nr 7/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 8. Uchwała Nr 8/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 9. Uchwała Nr 9/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie od należności (…) z tytułu umowy z dnia 2 listopada 2004 r. nr rsUmPI/04/028 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (opinia pozytywna).
 10. Uchwała Nr 10/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 11. Uchwała Nr 11/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 12. Uchwała Nr 12/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. sprawie zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie części należności z tytułu refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (opinia pozytywna).
 13. Uchwała Nr 13/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy  z dnia 20 września 2019 r.w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 14. Uchwała Nr 14/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 20 września 2019 r.w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 15. Uchwała Nr 15/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 20 września 2019 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie pozostałej do spłaty części należności z tytułu umowy nr UmBonZasied/117/16/13 z dnia 4 marca 2016 r. w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania (opinia negatywna);
 16. Uchwała Nr 16/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 20 września 2019 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej oraz odsetek ustawowych od całości należności (opinia negatywna);
 17. Uchwała Nr 17/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 20 września 2019 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia negatywna);
 18. Uchwała Nr 18/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 20 września 2019 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie całości należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia negatywna);
 19. Uchwała Nr 19/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 20. Uchwała Nr 20/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 21. Uchwała Nr 21/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 18 grudnia 2019 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie odsetek ustawowych od należności z tytułu refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (opinia negatywna);
 22. Uchwała Nr 22/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy z dnia 18 grudnia 2019 r. zaopiniowania wniosku (…) o umorzenie części należności z tytułu refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (opinia negatywna).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 08:28
Aktualizacja publikacji
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2020-01-22 09:09
Wytworzenie publikacji
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2020-01-22 09:09
Zatwierdzenie
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2020-01-22 09:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry