BIP
Grafika BIP

Rok 2020

 1. Uchwała Nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 2. Uchwała Nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 3. Uchwała Nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania rocznego plany szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2019 r. (opinia pozytywna).
 4. Uchwała Nr 4/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2019 r. (opinia pozytywna);
 5. Uchwała Nr 5/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wniosków o przyznanie środków
  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników złożone przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy (opinia pozytywna);
 6. Uchwała Nr 6/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 7. Uchwała Nr 7/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 8. Uchwała Nr 8/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 9. Uchwała Nr 9/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 10. Uchwała Nr 10/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia pozytywna);
 11. Uchwała Nr 11/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie całości należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia negatywna);
 12. Uchwała Nr 12/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie całości należnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna);
 13. Uchwała Nr 13/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 14. Uchwała Nr 14/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 15. Uchwała Nr 15/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony  o umorzenie całości należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu (opinia pozytywna).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2020-01-22 08:27
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2021-01-19 09:16
Wytworzenie publikacji
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2021-01-19 09:15
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2021-01-19 09:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry