BIP
Grafika BIP

Rok 2021

 1. Uchwała Nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
  i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 2. Uchwała Nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna);
 3. Uchwała Nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy na 2021 r. (opinia pozytywna).
 4. Uchwała Nr 4/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna);
 5. Uchwała Nr 5/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2020 r. (opinia pozytywna);
 6. Uchwała Nr 6/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie całości należności w przedmiocie kosztów szkolenia oraz stypendium szkoleniowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (opinia pozytywna);
 7. Uchwała Nr 7/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia pozytywna);
 8. Uchwała Nr 8/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie całości należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia negatywna);
 9. Uchwała Nr 9/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 10. Uchwała Nr 10/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 11. Uchwała Nr 11/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 12. Uchwała Nr 12/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 13. Uchwała Nr 13/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 14. Uchwała Nr 14/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie       o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 15. Uchwała Nr 15/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie pozostałej do spłaty części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia pozytywna).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2021-01-19 09:17
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2021-12-22 10:36
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2021-12-22 10:36
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2021-12-22 10:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry