BIP
Grafika BIP

Rok 2023

  1. Uchwała Nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
   i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
  2. Uchwała Nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia
   i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
  3. Uchwała Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy na 2023 r. (opinia pozytywna).
  4. Uchwała Nr 4/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2022 r. (opinia pozytywna).
  5. Uchwała Nr 5/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie pozostałej do spłaty części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia pozytywna).
  6. Uchwała Nr 6/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie należności z tytułu organizacji prac interwencyjnych (opinia negatywna).
  7. Uchwała Nr 7/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
  8. Uchwała Nr 8/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie
   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
  9. Uchwała Nr 9/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
  10. Uchwała Nr 10/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
  11. Uchwała Nr 11/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
  12. Uchwała Nr 12/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2023-01-09 09:54
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2023-12-20 07:30
Wytworzenie publikacji
Mateusz Guziec 2023-12-20 07:30
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2023-12-20 07:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry