BIP
Grafika BIP

Rok 2022

 1. Uchwała Nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
  i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 2. Uchwała Nr 2/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 3. Uchwała Nr 3/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 4. Uchwała Nr 4/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 r. (opinia pozytywna).
 5. Uchwała Nr 5/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie pozostałej do spłaty części nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (opinia pozytywna).
 6. Uchwała Nr 6/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika złożone przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy (opinia pozytywna).
 7. Uchwała Nr 7/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika złożone przez Liceum Ogólnokształcące im Sebastiana Petrycego w Pilźnie (opinia pozytywna).
 8. Uchwała Nr 8/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 9. Uchwała Nr 9/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 10. Uchwała Nr 10/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 11. Uchwała Nr 11/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku strony o umorzenie pozostałej do spłaty części należności z tytułu jednorazowego dofinansowania bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi (opinia pozytywna).
 12. Uchwała Nr 12/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 13. Uchwała Nr 13/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (opinia pozytywna).
 14. Uchwała Nr 14/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia proponowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zmian w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy, na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opinia pozytywna).
 15. Uchwała Nr 15/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania umorzenia należności obejmującej przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w części obejmującej odsetki ustawowe (opinia pozytywna).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2022-01-14 08:48
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2022-12-29 08:17
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2022-12-29 08:17
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2022-12-29 08:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry