BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Dane PUP Dębica/Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczana dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 poz. 180):

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy : EPUAP

Identyfikator podmiotu: PUP_DEBICA
Adres skrytki: /PUP_DEBICA/skrytka

Metody dostarczana dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy:

 1. osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB/SD, płyta CD/DVD/Blu-ray), w godzinach pracy PUP w Dębicy, w sekretariacie Urzędu pok. 17, klientowi wystawione zostanie UPO w postaci papierowej;
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

 Urzędowe poświadczenie odbioru:

Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełna nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

 1. dokument doręczony do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru;
 2. dokument doręczony do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy na nośniku danych zostanie poświadczony poprzez wystawienie urzędowego poświadczenia odbioru w wersji papierowej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

Akceptujemy następujące formaty załączników:

 •  .rtf , .doc, .docx, ,
 •  .xls, .xlsx
 •  .txt
 •  open dokument
 •  .pdf
 •  dla plików graficznych: .gif, .tif, .bmp, .jpg
 •  dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7z.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy musza być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 10 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-03 14:08
Aktualizacja publikacji
Podlasek Robert 2020-01-15 12:29
Wytworzenie publikacji
Świder Grzegorz 2020-01-15 12:28
Zatwierdzenie
Świder Grzegorz 2020-01-15 12:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry