BIP
Grafika BIP

Majątek PUP

Majątek PUP wg stanu na 31.12.2023 r.
Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
1. Grunty        90 125,00 zł                      -   zł          90 125,00 zł
2. Budynki i budowle   2 663 592,08 zł     1 427 452,20 zł 1 236 139,88 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny   1 687 248,01 zł     1 564 688,18 zł        122 559,83 zł
4. Środki transportu
(samochód osobowy)
       60 000,00 zł          60 000,00 zł         -   zł
5. Wyposażenie     194 486,33 zł       194 486,33 zł                     -   zł
6. Pozostałe środki trwałe      979 193,97 zł        979 193,97 zł                     -   zł
  Łączna wartość   5 674 645,39 zł     4 225 820,68 zł    1 448 824,71 zł

 

Informacja o przekazanych składnikach rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia RM z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego skarbu państwa (Dz.U.2023.2303 z późn. zm.), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku:
 
NAZWA JEDNOSTKI
RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO
 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

 
                     SPRZĘT KOMPUTEROWY

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-03 13:43
Aktualizacja publikacji
Podlasek Robert 2024-04-08 10:44
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2024-04-08 10:44
Zatwierdzenie
Katarzyna Rostowska-Machnik 2024-04-08 10:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry