BIP
Grafika BIP

Majątek PUP

Majątek PUP wg stanu na 31.12.2020 r.
Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
1. Grunty        90 125,00 zł                      -   zł          90 125,00 zł
2. Budynki i budowle   2 613 632,20 zł     1 228 411,35 zł 1 386 220,85 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny   1 879 484,63 zł     1 799 821,50 zł        79 663,13 zł
4. Środki transportu
(samochód osobowy)
       60 000,00 zł          31 000,00 zł          29 000,00 zł
5. Wyposażenie      203 436,33 zł        203 436,33 zł                      -   zł
6. Pozostałe środki trwałe      784 181,54 zł        784 181,54 zł                      -   zł
  Łączna wartość   5 630 859,70 zł     4 046 850,72 zł    1 584 008,98 zł

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-03 13:43
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2021-01-26 14:19
Wytworzenie publikacji
Nauka Dawid 2021-01-26 14:18
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2021-01-26 14:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry